Laget med hensyn til miljøet

 

Miljøbegrepet er omfattende, og det kan være mye å sette seg inn i. Klimagassutslipp, kjemikaliebruk, livsløpsanalyser og energiforbruk er store temaer som krever tid og kunnskap for å forstå. Men man behøver ikke sette seg inn i alt for å skjønne viktigheten av å ta hensyn til miljøet, av å gjøre gjennomtenkte valg som i så liten grad som mulig påvirker naturen, klimaet og miljøet rundt oss. I NorDan har vi jobbet målrettet med miljøarbeid gjennom mange år. Gevinsten kommer kundene våre – og klimaet – til gode.

Energibesparende løsninger

Den mest miljøvennlige energien er den energien som ikke blir brukt. Det er lett å tenke at all energi vi bruker i norske hus kommer fra ren vannkraft, men virkeligheten er ofte mer nyansert. Dessuten er det mer effektivt å isolere bedre fremfor å bruke mer energi til oppvarming. Derfor er vinduer og dører med NorDans NTech-standard blant de beste i klassen på isolerende egenskaper. Med NTech Passiv får du dører og vinduer etter passivstandard, som sikrer markedsledende isolerende evner. Inneklimaet blir mer stabilt, og du sparer kostnader til oppvarming.

Grønn produksjon

Kjernen i vinduene og dørene til NorDan er treverk. Vi henter treverk fra sertifiserte produsenter, som garanterer en bærekraftig skogsdrift basert på bransjestandarder. NorDan var den første vindus- og dørprodusenten som ble tildelt miljømerket Svanen, fordi vi hele tiden jobber med å redusere energiforbruket i produksjonen og gjøre påvirkningen på miljøet så liten som mulig. Miljøtenkningen vår strekker seg helt fra materialvalg og produksjon frem til transport av de ferdige produktene.

Naturlige materialer

Vinduer kommer i mange utførelser, og det er mange materialer å velge mellom. I NorDan mener vi at naturlige materialer er grunnlaget for de beste produktene. Treverket vi bruker inneholder ikke klor eller reproduksjonshemmende ftalatar, og selv om tre og naturlige materialer eldes er det også lett å vedlikeholde dem, noe som sikrer deg vinduer og dører som varer i mange, mange år. Vinduer og dører fra NorDan er ikke bare laget for deg og ditt hus. De er også laget med hensyn til miljøet.