Informasjon om NorDan SmartDør

Fra 1. august 2018 vil ikke lenger NorDan SmartDør fungere som tidligere. For å sikre en god overgang er det viktig at du som eier av en SmartDør forbereder deg godt.

Funksjonaliteten i NorDan SmartDør er delt mellom funksjoner direkte i døren, og tjenester som har blitt levert gjennom Smartly. Fra 1. august er det bare funksjonene man kan betjene direkte i døren som vil fungere. For å sikre en best mulig overgang er det noen få, enkle steg du som kunde kan gjøre.

SmartDøren blir standalone

Alle tjenestene som har benyttet seg av internett-tilkoblingen til døren vil bli deaktivert. Det betyr at blant annet videoringeklokke, betjening av døren via nettsider og mobiltelefon ikke lenger vil virke. Derimot er døren konstruert for å sikre nøkkelfri adgangskontroll gjennom PIN-koder og/eller RFID nøkkelbrikker. Bruk fremgangsmåten under for å gjøre en trygg frakobling fra internett, og forberede døren for standalone-modus.

Du må gjøre følgende

Innen 1. august 2018 må du fjerne dørens tilgang til internett. Dette gjøres enklest ved å ta bort nettverkskabelen mellom dørens strømforsyning og din router (hjemmesentral). Pass på så du ikke tar ut kabelen som gir strøm til døren. Så lenge du sørger for å koble døren fra internett-tilkoblingen før tjenesten stenges ned, vil alt som er programmert i døren forbli lagret.

Du kan lese mer om hvilke funksjoner du kan betjene i bruksanvisningen for NorDan SmartDør i standalone-modus.

Last ned bruksanvisningen

Kontakt Kundeservice

Hvis du eier en NorDan SmartDør og har ytterligere spørsmål knyttet til døren din eller nedstengingen av tjenestene, kan du kontakte vår avdeling for kundeservice.

Kontakt kundeservice