Forskrifter

Dører og vinduer fra NorDan følger kravene i vedtatte forskrifter. Her finner du de mest aktuelle forskriftene du må forholde deg til når produkter fra NorDan skal monteres. 

Aktuelle forskrifter for hvilke vindustyper som kan plasseres hvor i et bygg, og hvilke funksjoner vinduer skal ha.

Les mer …

Aktuelle forskrifter for hvilke vindustyper som kan plasseres hvor i et bygg, og hvilke funksjoner vinduer skal ha.

Les mer …

Utdrag fra forskrifter som regulerer montering av vinduer for å blant annet minimere varmetap. 

Les mer …

En kortfattet veiledning til TEK 10 og valg av sikkerhetsglass i vinder.

Les mer …

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10.

Les mer …

Vinduer skal som hovedregel ha barnesikring, og TEK 10 beskriver hvordan denne skal fungere.

Les mer …