FAQ

Dette kan være KALDRAS. Kaldras oppstår når luft blir nedkjølt av et vindu. Den nedkjølte luften er tyngre enn luften i resten av rommet...

Les mer …

Dugg på utsiden av glasset kan forekomme. Vanlige årsaker er: Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for kondens/dugg...

Les mer …

Dugg på innsiden av glasset (romsiden) kan forekomme. Vanlige årsaker er: For høy innendørs Sikkerhetsvindu Vertikal Alu 1,2 fuktighet og for dårlig utlufting (særlig i nye bygg)...

Les mer …

U-verdien, eller varmegjennomgangskoeffisienten, angir hvor god varmeisolasjon et vindu har. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolasjon...

Les mer …